• Kpoto K. Gissi 

      Kpoto K. Gissi (Georgia Institute of Technology, 2008-07-15)